Loading

3D skenovanie technologických zariadení a analýza

Prevádzame skutočné 3D modely, alebo objekty do digitálnej podoby.

Profilujeme sa na tvorbu 3D modelov rozmerovo väčších aparátov a celkov ako sú rôzne rotačné a stabilné technologické zariadenia.

Naskenované dáta skutočného objektu je možné porovnávať s CAD modelom za účelom analýzy presnosti výrobných odchýliek, určenie tolerancií a odchýliek pre potreby inšpekcie a kontroly. 

Modely môžu slúžiť aj na účely školenia, alebo rôznych testov pre obsluhu či údržbu konkrétnych zariadení.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.