Loading

Digitalizácia dát a dokumentácie

Digitalizácia dokumentov predstavuje premenu papierového dokumentu na elektronický. Záleží na potrebách zákazníka, aký typ dokumentu chce zdigitalizovať.

Prínosy digitalizácie

Elektronická podoba

Papierové dokumenty pridáte k elektronickým dokumentom.

Bezpečnosť dát

Svoje dokumenty ochránite pred fyzickým poškodením.

Rýchly prístup

Rýchly prístup k dokumentov odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Šetrenie miesta

Ušetríte čas, peniaze a hlavne priestor.

Zameriavame sa na digitalizáciu :

Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť kompletne všetky papierové materiály, ktoré daný výrobok sprevádzajú celým jeho životom.
Sem samozrejme patria náležitosti ako 3D modely z CAD systémov, ktoré vykresľujú a popisujú jednotlivé diely výrobku, plán jeho kompletizácie a samozrejme aj technické parametre jednotlivých dielov a aj výrobku ako funkčného celku. Samozrejme tu môžeme hovoriť aj o dokumentoch, ako sú spomínaný návod na použitie, katalóg náhradných dielov a príslušenstva a rôzne iné dokumenty.

Do digitálnej podoby dokážeme previesť výrobné výkresy, náčrty, technologické výkresy ako aj výkresy pre jednotlivé operácie výroby. Technický výkres je najdôležitejší dorozumievací prostriedok medzi konštruktérom a výrobou a preto nie je naškodu mať ho v digitálnej podobe.

Pre ľahší prístup Vám dokážeme zdigitalizovať aj revízne knihy a passporty. Už sa ďalej nemusíte prehrabávať v revíznych knihách, všetko si zobrazíte online.

Čo v prípade že potrebujete digitalizovať dokumenty?