Loading

O nás

Spoločnosť ITEAS poskytuje svojim klientom odborné služby v oblasti priemyslu založené na najnovších poznatkoch a technológiách. Zákazníkom ponúkame kompletnú podporu v oblasti vizuálnych skúšok a kontrol, zberu a vyhodnocovaniu dát za účelom skvalitnenia údržby, produkcie a procesov výroby. Základným cieľom spoločnosti je v maximálnej miere uspokojovať požiadavky zákazníkov. Kvalita našej práce je založená na zodpovednom a osobnom prístupe každého pracovníka spoločnosti.

Prehľadné reporty

Z našich meraní vam dodáme kvalitne spracované a jednoducho prehľadné reporty podľa požiadavky zákazníka.

Vždy presne a na čas

Výsledky našej práce Vám vždy dodáme v presne stanovený termín. Deadline je pre nás prioritou, ktorú vždy dodržiavame.

Výhodné podmienky

Pre našich klientov sa snažíme poskytovať naše služby podľa vopred stanovených podmienok, ktoré sú pre nich výhodné.

Bezplatné konzultácie

Ponúkame bezplatné konzultácie, pri ktorých dbáme na dobrú prípravu, prevedenie a hlavne na kvalitný výsledok našej služby.

Naše skúsenosti naprieč celým priemyselným spektrom a tím odborníkov poskytujú záruku kvalitných služieb. Snahou spoločnosti je dodávanie výstupov, analýz a materiálu s pridanou hodnotou, ktorá je často rozhodujúcim faktorom pri riadení a zlepšovaní procesov výroby, údržby a služieb.

Posúvame hranice zavedených priemyselných postupov a umožňujeme prehodnotiť spôsob návrhu designu, vývoja produktu a výrobných procesov. Jsme partnerom všade tam, kde je potreba vyvíjať, konštruovať, tvoriť, merať, testovať a vyrábať. Pomocou 3D technológií umožňujeme veci robiť inak, efektívne a úsporne.

Každá zmena vyžaduje nový prístup a nové myslenie. Naše technológie a riešenia umožňujú ľudom aby hľadali nové cesty a spôsoby, ako urobiť veci inak. Našim klientom poskytujeme nástroje a odborné znalosti pre budúce inovácie.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.