Loading

Terestrické laserové skenovanie

Neustále zvyšovanie spoľahlivosti  a predlžovanie životnosti strojnotechnologického zariadenia so sebou prináša aj potrebu znalosti čo najširšieho spektra dát, ktoré slúžia ako podklad pre čo najlepšie vyhodnotenie reálneho stavu zariadenia.

Ako súčasť diagnostickej podpory poskytujeme našim klientom terestrické laserové skenovanie.

Jeho výsledkom je množina priestorovo definovaných bodov (definovaných súradnicami X,Y a Z) tzv. mračno bodov.

V podmienkach priemyslu, takto dokážeme diagnostikovať presné geometrické tvary, osové odchýlky,  merania dĺžok, merania uhlov, určovanie obsahov a objemov, meranie sklonov a iné.

Využitie metodiky je obzvlášť dôležité pri výstavbe nových nádrží, či opravách, alebo revíziách nádrží, kde dodávame reálny 3D model zariadenia s hypsometrickou mapou a vyhodnotením jednotlivých odchýlok a anomálií. Meranie kruhovitosti a vertikality pre skladovacie nádrže či nové, alebo v revízii definujú aj legislatívne požiadavky, resp. štandardy ako:

 

EN STN 14015

API 653

API 650

EEMUAA 159

 

Špecializujeme sa na :

Merania geometrie (kruhovitosť a vertikalita) skladovacích nádrží, atmosferických zásobníkov, guľových zásobníkov, kolón a vyhradených technických zariadení.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.