Loading

Vizuálne inšpekcie a diagnostika

15-04-28-020-screenshot

Lietame legálne

Našim klientom poskytujeme odborné služby s pomocou bezpilotných lietajúcich zariadení (UAV – Unmanned Aerial Vehicles).
Naše drony sú vybavené najmodernejšími senzormi na získavanie kvalitných dát, ktoré spracovávame pre potreby rôznych priemyselných odvetví. Naši piloti zložili skúšky pred Dopravným úradom a sú držiteľom licencie na letecké práce.

 

Druhy inšpekcií:

·         Vizuálne inšpekcie

Vizuálna inšpekcia sa vykonáva pomocou RGB kamery s vysokým priblížením, kde samotný dron nemusí lietať v tesnej blízkosti predmetu.

 

·         Termovízna inšpekcia

Sa vykonáva pomocou termovíznej kamery podvesenej pod dronom. Je možné kontrolovať tepelné úniky technologických zariadení a celkov. Tepelné anomálie a javy.

Vhodné na kontrolu:

Teplovodov, produktovodov – nadzemných aj podzemných

Komínov a poľných horákov

Chladiacich veží

Kontrolu funkčnosti a kvality izolácií

Budov, striech a stien

Zatekania striech, tepelných mostov a únikov

Vedenie vysokého napätia

Veterných turbín

Solárnych panelov

 

 

 

·         Detekcia úniku uhľovodíkových plynov

Možnosť efektívne zistiť a lokalizovať úniky uhľovodíkových plynov, ako sú:

Benzén, Ethanol, Ethylbenzén, Heptán, Hexán, Isopren, Methanol, MEK, MIBK, Oktán, Pentán, 1-Pentán, Toluén, Xylén, Bután, Etán, Metán, Propán, Ethylén, Propylén a desiatky ďalších uhľovodíkov a prchavých organických zlúčenín.

·         Oblasť fotogrametrie 

 

Zbieranie fotogrametrických dát na základe ktorého je možné meranie plôch, objemov, výšok objektov a pozemkov.

Tvorba 2D a 3D modelov objektov.

Tvorba orto – foto máp

Výmera pozemkov

Kontrola skládok a výpočet pribúdajúceho / ubúdajúceho objemu v čase.

Tvorba podkladov pre geodetov, architektov

 

 

 

·         Oblasť security 

Stráženie periférie pozemkov a fabrík. Pomocou vyškolených ľudí dodaných nami, alebo zaškolením kmeňových pracovníkov. Veľké možnosti automatizácie a autonómneho letu.

Stráženie je možné vykonávať aj malými a pomerne lacnými dronmi s vysokou výdržou vo vzduchu. Možnosť pouziť termovíziu pri nočných letoch, kde klasická RGB kamera nemá takú účinnosť. Rýchla možnosť dostihnutia narušiteľa. Existujú tiež drony ktoré majú na sebe umiestnené svetlá a reproduktory – možné využitie aj v núdzových prípadoch na usmernenie ľudí namiesto rozhlasov pri evakuáciách ľudí na veľkých plochách.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.