Loading

Zber a analýza dát pre priemysel

Zabezpečujeme návrh a monitorovanie vyťaženia výrobných a dopravných zariadení a využitia materiálu, vyhodnocovanie celkovej efektivity zariadení (OEE) a efektívnosti využitia materiálu, ale aj zabezpečenia transparentnosti vo výrobných procesoch. 

Pomáhame získať z vašich dát pridanú hodnotu, lepšie pochopenie súvislostí a prepojení rôznych druhov dát.

Priebeh dátovej analýzy : 

Výsledkom dátovej analýzy sú odpovede, výsledky, na základe ktorých budete vedieť usmerniť stratégiu vašej firmy. Treba si teda jasne stanoviť, čo bude cieľom analýzy. Čo chcete merať a ako to chcete mať vyhodnotené.

Druhým krokom je zber relevantných dát. Nie všetky dáta, ktoré máte k dispozícii aj súvisia s vašim problémom. Zberu dát podlieha tzv. data mining teda dolovanie (získavanie dát) a data cleansing (čistenie a úprava dát do žiaducej podoby). Príprava dát je zdĺhavý proces, avšak v súčasnosti existuje veľa nástrojov, ktoré v tomto dátovým analytikom pomáhajú.

Ďalším krokom je hlbšia analýza dát. Ich vyobrazenie v grafickej podobe, štatistické výpočty (korelácie, štandardné odchýlky,…), filtrovanie a iné operácie, ktoré sa vykonávajú pomocou ďalších nástrojov.

Na záver prichádza na rad interpretácia výsledkov dát. Aj pri závere dátovej analýzy treba myslieť na to, či sme do nej zahrnuli všetky potrebné dáta a či sme sa na vec pozreli z viacerých uhlov pohľadu.​

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.